Thông Báo chuyển văn phòng đại diện

31-03-2016
THÔNG BÁO
(Về việc thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện)
 
Công ty C phần Vinapol trân trọng thông báo về việc thay đổi địa chỉ văn phòng
đại diện của Công ty Cổ phần Vinapol kể từ ngày 01/4/2016 như sau:
Đa chỉ Văn phòng đại diện mi: Tầng 18, Tòa nhà CharmVit , Số
117, Đường Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
 
Các thông tin khác của Công ty không thay đổi.
Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:
 
- Điện thoại: 04 62757888 Fax: 04 62757666
- Email: congty.vinapol@gmail.com
- Website: www.vinapol.com.vn
 
Trân trọng kính báo./.